DONATIONS Ethno Vocal Groove

€5.00
Regular price
Added to Cart! View cart or continue shopping.

EN: Aid and solidarity.

Your donations of €5 and up, are greatly appreciated and will allow others to participate at the Ethno Vocal Groove workshops and support the continuation of this program. Donations can be made separately through Paypal.

We look forward to be singing with you on one day!!

 

 

NL: Hulp en solidariteit.

Je donaties van €5 en meer, worden zeer gewaardeerd en zullen anderen in staat stellen deel te nemen aan de Ethno Vocal Groove workshops en de voortzetting van dit programma te ondersteunen. Donaties kunnen apart gedaan worden via Paypal.

We kijken er naar uit om op een dag samen met jou te zingen!!!